Οι Υπηρεσίες μας

Η L&O Advertising συνεχίζει την πορεία της, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της Διαφήμισης και Επικοινωνίας:

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση δημιουργικού υλικού
 • Προγραμματισμός και αγορά μέσων
 • Μελέτη εταιρικής ταυτότητας
 • Σχεδιασμός συσκευασιών
 • Σχεδιασμός εντύπων
 • Σχεδιασμός και παραγωγή εφαρμογών πολυμέσων (Internet, CD-ROM, Interactive, κ.λ.π.)
 • Ψηφιακές εκτυπώσεις
 • Δημόσιες σχέσεις
 • Εκτέλεση εργασιών γραφείου τύπου
 • Προωθητικές ενέργειες
 • Direct Marketing
 • Παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, εκθέσεων και περιπτέρων
 • Sports Marketing